Skanna, Ta avtryck

Med enkelt kortkommando sätter du igång att skanna. Du börjar alltid på den ocklusala ytan på molarerna och arbetar dig framåt. Allt fungerar smidigast om området du vill skanna är torrlagda och fria från blödningar. P2 har inga restriktioner på hur många led du önskar skanna. Detaljrikedomen från skannerns data är fantastisk. 
När man lämnar panelen för skanning är nästa panel data- sammanfogning . Detta tar ca 3-4 minuter. Sedan är nästa steg att spara det skannade projektet och skicka till ditt favoritlabb.